הממשלה אישרה את תמ"א 38 /3

ועדת השרים לענייני פנים ושירותים, בראשות שר הפנים אלי ישי, אישרה ביום ראשון (20/05/2012) את התיקון השלישי לתמ"א 38 לחיזוק מבנים מפני רעידות אדמה, אשר יכנס לתוקף לאחר שיפורסם ברשומות.

בהתאם לתוכנית ניתן יהיה להוסיף עד 2.5 קומות בגין חיזוק מבנים ישנים בפני רעידות אדמה, ניתן יהיה לקבל זכויות בניה במגרש אחר בתמורה לחיזוק מבנים בפני רעידות אדמה, שנמצאים במקום שערך הקרקע נמוך.

בנוסף, התיקון יצור עידוד הריסת מבנים ישנים באמצעות מתן אפשרות לחריגה מקווי הבניין, ואישור ניצול כל זכויות הבנייה בקרקע בהתאם לתכניות מאושרות, שחלות במקום וטרם מומשו, ובהתאם לתיקון השלישי לתמ"א נקבע נוהל לאישור תכניות לחיזוק מבנים לפי התקן ת"י 413 ופרוצדורה להגשת מסמכים לבחינת מהנדס הועדה המקומית.

כמו כן אושרו על ידי ועדת השרים התכניות להגנות ים המלח ולתוספת מקומות קבורה באזור המרכז

  • תת"ל 35 להגנות ים המלח, הכוללת הגבהה הרחבה ויישור הסוללות באזור ים המלח, קציר מלח ובניית שובר גלים במסגרת פתרון לטווח קצר בשל עליית מפלס ים המלח.
  • תמ"א 19 / 5 לתוספת 10 מתחמי קבורה באזור תל אביב והמרכז בשל מצוקת הקבורה באזור. (ביניהם: נתניה, געש, תע"ש השרון, מודיען, נשר, רמלה וגבעת ברנר)
  • תמ"37 / ב /3 לקישור מערכת הובלת הגז הטבעי לאזור תעשייה ציפורית בגליל.

שר הפנים ,אלי ישי, אמר כי הוא מקווה שאישור התיקון השלישי לתמ"א 38 יוביל לעידוד חיזוק מבנים בפני רעידות אדמה בישראל. וכי התוכניות , עליהן שקד מנהל התכנון במשרד הפנים, לפתרון עליית מפלס ים המלח ופתרון מצוקת מקומות הקבורה באזור המרכז יסייעו בהקדם לפתרון הבעיה.